Oferty pracy

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(do aplikacji prosimy dołączyć powyższe oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych)


12.08.2021 r.

Oferta pracy

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszcz Gdańskim

zatrudni

Pielęgniarkę/ Pielęgniarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

(umowa cywilno – prawna)

Wymagania:

 • dyplom pielęgniarki/ pielęgniarza,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza,
 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
 • orientacja na pacjenta,
 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 • umiejętność pracy z ludźmi,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność i zaangażowanie,

Dodatkowo mile widziane:

 • ukończony kurs środowiskowo-rodzinny oraz kurs szczepień,
 • doświadczenie w pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej,

Zadania:

 • praca w gabinecie zabiegowym,
 • przygotowywanie gabinetów,
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta,
 • współpraca z lekarzami,
 • wykonywanie obowiązków z zachowaniem wysokiego standardu świadczonych usług.

Pracodawca zapewnia:

 • dobre warunki socjalne w nowej siedzibie,
 • godziny pracy 8.00-18.00 do ustalenia wg propozycji grafikowych.

Warunki finansowe oraz forma zatrudnienia indywidualnie do uzgodnienia z Dyrekcją SPPR.

CV wraz z Oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych, należy przesyłać do 20 sierpnia 2021 roku

na adres e-mail: sekretariat@pogotowiepruszcz.pl

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim, zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami lub w przypadku braku oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych odrzucenia złożonej oferty.


11.05.2021 r.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim

zatrudni lekarzy do świadczenia usług zdrowotnych:

w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

 Oczekujemy: 

 • lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w zakresie chorób
  wewnętrznych, medycyny rodzinnej, pediatrii, innych dziedzin lub bez specjalizacji.

Pracodawca zapewnia:

 • dobre warunki socjalne w nowej siedzibie,
 • godziny pracy do ustalenia wg grafiku.

Warunki finansowe oraz forma współpracy indywidualnie do uzgodnienia z Dyrekcją SPPR.

Osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy, prosimy o kontakt:

 • osobisty w siedzibie SPPR sekretariat  Pruszczu Gdańskim ul.  Mariana Raciborskiego 2a ;
 • telefoniczny pod nr 58 773 30 30 w godzinach 8.00-14.00
 • e-mail : sekretariat@pogotowiepruszcz.pl

CV wraz z Oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych, należy przesyłać tylko i wyłącznie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.


10.02.2021 r.

Ogłoszenie

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim, Prof. M. Raciborskiego 2A

zatrudni do pracy:

Lekarzy specjalistów w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii lub chorób wewnętrznych uprawnionych do zbierania deklaracji.

Pracodawca zapewnia:
-dobre warunki socjalne w nowej siedzibie,
-godziny pracy do ustalenia wg propozycji grafikowych.
Bardzo dobre warunki finansowe indywidualnie do uzgodnienia z Dyrekcją SPPR.

CV wraz z Oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych, należy przesyłać tylko i wyłącznie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Adres do korespondencji:

Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański

lub

na adres e-mail: sekretariat@pogotowiepruszcz.pl