System Zarządzania Jakością

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim jest jednostką zorientowaną na jakość świadczonych usług.

Pogotowie spełnia wymagania normy ISO 9001:2015. System Zarządzania Jakością został wdrożony w naszej placówce, o czym świadczy przyznanie certyfikatu, poprzedzone audytem niezależnej jednostki certyfikującej. Przyjęte procedury i rozwiązania są zgodne z Polityką Jakości Pogotowia.

CERTYFIKAT