Szkolenia

Jako instytucja zajmująca się ratownictwem medycznym, wielokrotnie doświadczamy sytuacji zdarzeń losowych, gdzie pomoc osób postronnych jest kluczowa dla zdrowia i życia osób ulegających tym zdarzeniom.  Czasami mimo obecności świadka zdarzenia, pomoc nie jest udzielana, gdyż strach przed konsekwencjami lub niewiedza często blokuje przed działaniem.

            Chcielibyśmy Państwu zaoferować szkolenia, które są podstawową wiedzą dla każdej osoby i umożliwią bezpieczną oraz sprawną pomoc przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Każdy kurs swym programem obejmuje bezpieczeństwo miejsca zdarzenia, wzywanie służb ratunkowych, pozycję bezpieczną oraz resuscytację krążeniowo-oddechową.  Zajęcia mogą być rozszerzone o obsługę automatycznych defibrylatorów, ratowanie dziecka,  sytuacje szczególne takie jak: padaczka, urazy, zawał mięśnia sercowego czy zagrożenia występujące w danym zakładzie pracy. Ćwiczenia odbywają się na fantomach, a wiele zagadnień przedstawianych jest za pomocą filmów i prezentacji. 

            Szkolenie prowadzone jest przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, która zajmuje się nie tylko szkoleniem teoretycznym – wykładami, ale na co dzień czynnie uczestniczy w ratowaniu życia.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

Terminy szkoleń dostosowywane są do oczekiwań klienta.

Ceny przystępne i uzgadniane indywidualnie.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mail: rat.med@pogotowiepruszcz.pl

Przykładowe plany szkolenia:

Kurs z pierwszej pomocy, w którym ofiarą wypadku/poszkodowanym jest dziecko:

 1. Aspekty psychologiczne i prawne udzielania pierwszej pomocy
 2. Skuteczne wzywanie służb ratowniczych
 3. Kontrola funkcji życiowych
 4. Pozycja boczna
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ćwiczenia na fantomach)
 6. Sytuacje szczególne (drgawki, gorączka, bezdech)
 7. Ewakuacja ciała obcego z dróg oddechowych (ćwiczenia na fantomach)
 8. Resuscytacja z użyciem Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (opcja)
 9. Apteczka domowa
 10. Podstawy postępowania w urazach, oparzeniach i krwotokach (opcja)
 11. Użądlenia, ukąszenia i reakcje anafilaktyczne (opcja)

Kurs dla osób dorosłych :

 1. Aspekty psychologiczne i prawne udzielania pierwszej pomocy
 2. Skuteczne wzywanie służb ratowniczych
 3. Kontrola funkcji życiowych
 4. Pozycja boczna
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ćwiczenia na fantomach)
 6. Sytuacje szczególne (drgawki, urazy, oparzenia, postępowanie w wypadku komunikacyjnym, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, cukrzyca, wstrząs anafilaktyczny)
 7. Ewakuacja ciała obcego z dróg oddechowych
 8. Resuscytacja z użyciem Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (opcja)
 9. Apteczka zakładu pracy