Zakres działania

Działalność Pogotowia obejmuje świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

– Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,

– ratownictwa medycznego,

– poradni chirurgii ogólnej,

– transportu sanitarnego.

Zasoby:

– trzy karetki podstawowe w składzie:

* ratownik kierowca i ratownik, lub pielęgniarka,

– jedną karetkę specjalistyczną w składzie:

* lekarz, pielęgniarka lub ratownik i kierowca.

W zasięgu naszych działań jest teren powiatu gdańskiego.