Zapytania ofertowe

Data – Przedmiot postępowania

15.07.2021 r.

Zamawiający zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na o wartości poniżej 130 000 złotych na Dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli tlenowych

Pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie :

https://platformazakupowa.pl/transakcja/484137


06.07.2021 r.

Zamawiający zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na o wartości poniżej 130 000 złotych na Dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli tlenowych

Pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/479302