Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES portalu www.pogotowiepruszcz.pl

 

Portal pogotowiepruszcz.pl zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze stron internetowych wchodzących w skład portalu pogotowiepruszcz.pl oraz administrowanych przez portal pogotowiepruszcz.pl, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niedokonywanie rejestracji w bazach portalu i nieudostępnianie nam żadnych Państwa danych osobowych.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

W ramach portalu pogotowiepruszcz.pl:

 • Dane, w tym dane osobowe zbierane są i przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności mając na względzie szczególną ochronę danych osobowych – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).
 • Zbierane są dane osobowe, które zostały dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie i na których przetwarzanie wyrazili zgodę oraz dane zbierane automatycznie, np. adresy IP.
 • Nie wykorzystuje się danych osobowych w celach innych niż te, na które wyrażono zgodę.
 • Użytkownik portalu jest uprawniony do wglądu i edycji swoich danych osobowych gromadzonych przez portal pogotowiepruszcz.pl
 • Użytkownik portalu jest uprawniony do żądania usunięcia swoich danych osobowych zebranych w ramach portalu pogotowiepruszcz.pl
 1. BEZPIECZEŃSTWO NA STRONACH PORTALU POGOTOWIEPRUSZCZ.PL

Przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Portal pogotowiepruszcz.pl zapewnia wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich (np. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące, wdrożenie właściwych uprawnień dostępu w zakresie zarządzania systemami zarządzania treścią).

 1. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH PRZEZ PORTAL POGOTOWIEPRUSZCZ.PL

Redakcja portalu pogotowiepruszcz.pl wskazuje, iż:

 • Podczas odwiedzin stron portalu pogotowiepruszcz.pl na komputerze użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego „cookies”. Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze użytkownika (np. adres protokołu internetowego (IP), systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki). Wykorzystanie plików cookies ma przynieść użytkownikom ułatwienie w postaci potrzeby częstego wprowadzania hasła. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze stron portalu.
 • Administrator portalu pogotowiepruszcz.pl gromadzi numery IP komputerów w logach dostępowych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach administracyjnych i przy analizach statystycznych Użytkowników portalu.
 • Dane podawane podczas rejestracji wizyty w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym są gromadzone w docelowej bazie danych w celu zrealizowaniu usługi. Po minięciu daty wizyty dane zostają automatycznie usuwane. Cześć danych zostaje wykorzystana do analiz statystycznych użytkowników. Dane wykorzystywane do analiz to wiek i płeć użytkownika.
 • Korzystając z wszelkiego rodzaju formularzy lub rejestracji w usługach na stronach portalu pogotowiepruszcz.pl użytkownik zostanie poproszony o podanie danych. Zbierane dane służą do możliwości uruchomienia usługi oraz celów statystycznych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych. W każdym momencie może wystąpić o wykreślenie swoich danych oraz wyłączenia usługi.