Regulamin organizacyjny

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Pruszczu Gdańskim wprowadza się Regulamin Organizacyjny.

>> REGULAMIN ORGANIZACYJNY <<