Prawa pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa:

– prawa pacjenta;

– zasady udostępniania dokumentacji medycznej;

– obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta;

– tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta;

– postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;

– zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.


INFORMACJE O PACJENTACH PRZYJMOWANYCH PO ZA KOLEJNOŚCIĄ


Prawa Pacjenta

plakat prawa pacjenta

Punkt Obsługi Ubezpieczonych przy POW NFZ w Gdańsku

czynny od pn.-pt. w godz. 8:00-15:45

adres: 80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69

telefony: 58 32-18-635, 58 72-82-998, fax: 58 32-18-551, infolinia: 801 090 018

KARTA PRAW PACJENTA

Karta Praw Pacjenta
Karta Praw Pacjenta

Źródło: www.nfz-krakow.pl