Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od dnia 01 października 2017 roku Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim udziela świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniodawcy w zakresie uzupełnionym na obszarze powiatu gdańskiego.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od godziny 18 po południu do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu;
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  •  w warunkach ambulatoryjnych,
  • telefonicznie,
  • a w przypadkach medycznie uzasadnionych  w domu pacjenta.

W razie konieczności lekarz lub pielęgniarka udzielają pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Pomoc wyjazdowa udzielana jest jednak przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy przypisany do konkretnego obszaru. Lekarz udzielający pomocy w ramach opieki wyjazdowej może, jeśli zajdzie taka potrzeba, skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia, które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie przeprowadzonego osobiście badania.

Wykaz placówek realizujących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.pdf

Dane teleadresowe:

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Adres ul. prof. Mariana Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański
Numer telefonu:

Informacja, rejestracja i wizyty domowe

tel. 58 773 30 31

E-mail rat.med@pogotowiepruszcz.pl
Godziny przyjęć Pn-Pt  18.00 – 8.00

Sb, Nd i święta  8.00 – 8.00