Mamy nowy ambulans!

Cieszymy się, że w dniu tak wyjątkowym jakim jest Dzień Ratownictwa Medycznego, dotarł do nas nowozakupiony ambulans.

Ambulans zakupiony z własnych środków.