Oferty pracy

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(do aplikacji prosimy dołączyć powyższe oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych)


23.06.2020r.

Ogłoszenia

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim im. prof. M. Raciborskiego 2A

poszukuje do współpracy:

 1. Lekarzy systemu

zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, lekarzem systemu może być:

 1. Lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub

 2. Lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub

 3. Lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty.

Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie:

 • Chorób wewnętrznych (alergologia, angiologia, balneologia i medycyna fizykalna, choroby płuc, choroby wewnętrzne, diabetologia, endokrynologia, gastroenterologia, geriatria, hematologia, immunologia kliniczna, kardiologia, medycyna lotnicza, medycyna morska i tropikalna, medycyna paliatywna, medycyna pracy, nefrologia, onkologia kliniczna, reumatologia, toksykologia kliniczna, transfuzjologia kliniczna),

 • Pediatrii (choroby płuc dzieci, endokrynologia i diabetologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, kardiologia dziecięca, nefrologia dziecięca, neonatologia, onkologia i hematologia dziecięca, pediatria, pediatria metaboliczna),

 • Chirurgii ogólnej (chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna)

Do dnia 31 grudnia 2020r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający 3000 godzin w zawodzie lekarza przepracowane w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala, z tym zastrzeżeniem, że obowiązany był rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018r.

Pracodawca zapewnia:

 • dobre warunki socjalne w nowej siedzibie,

 • godziny pracy do ustalenia wg propozycji grafikowych.

Warunki finansowe oraz forma współpracy indywidualnie do uzgodnienia z Dyrekcją SPPR.

 1. Pielęgniarkę do Poradni Chirurgii Ogólnej

Posiadającą:

 • dyplom pielęgniarki,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Ponadto:

 • mile widziane doświadczenia w pracy w Oddziale Chirurgicznym lub w Poradni Chirurgicznej,
 • sumienność, zaangażowanie

Pracodawca zapewnia:

 • dobre warunki socjalne w nowej siedzibie,
 • godziny pracy do ustalenia wg propozycji grafikowych.

Warunki finansowe oraz forma zatrudnienia indywidualnie do uzgodnienia z Dyrekcją SPPR.

Adres do korespondencji:

Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański

lub

skan na adres e-mail: sekretariat@pogotowiepruszcz.pl

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim, zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


04.12.2019 r.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim

zatrudni lekarzy do świadczenia usług  medycznych:

 • W Poradni Chirurgii Ogólnej – specjalistów lub w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej;
 • W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej – lekarza specjalistów lub w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych,  medycyny rodzinnej , pediatrii a także z innych dziedzin;
 • W Zespole Ratownictwa Medycznego – lekarza systemu PRM, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2195)

Osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy, prosimy o kontakt:

 • osobisty w siedzibie SPPR, sekretariat  w Pruszczu Gdańskim ul.  Mariana Raciborskiego 2a ;
 • telefoniczny pod nr 58 773 30 30;
 • e-mail : sekretariat@pogotowiepruszcz.pl

15.07.2019 r.

Ogłoszenie

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim im. prof. M. Raciborskiego 2A

poszukuje do współpracy:

 1. Lekarzy systemu

zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, lekarzem systemu może być:

 1. Lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub
 2. Lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
 3. Lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty.

Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie:

 • Chorób wewnętrznych (alergologia, angiologia, balneologia i medycyna fizykalna, choroby płuc, choroby wewnętrzne, diabetologia, endokrynologia, gastroenterologia, geriatria, hematologia, immunologia kliniczna, kardiologia, medycyna lotnicza, medycyna morska i tropikalna, medycyna paliatywna, medycyna pracy, nefrologia, onkologia kliniczna, reumatologia, toksykologia kliniczna, transfuzjologia kliniczna),
 • Pediatrii (choroby płuc dzieci, endokrynologia i diabetologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, kardiologia dziecięca, nefrologia dziecięca, neonatologia, onkologia i hematologia dziecięca, pediatria, pediatria metaboliczna),
 • Chirurgii ogólnej (chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna)

Do dnia 31 grudnia 2020r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający 3000 godzin w zawodzie lekarza przepracowane w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala, z tym zastrzeżeniem, że obowiązany był rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018r.

Pracodawca zapewnia:

 • dobre warunki socjalne w nowej siedzibie,
 • godziny pracy do ustalenia wg propozycji grafikowych.

Warunki finansowe oraz forma współpracy indywidualnie do uzgodnienia z Dyrekcją SPPR.

Wykaz wyłącznie doświadczenia zawodowego należy przesyłać do SPPR.

 

Adres do korespondencji:

 1. Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański

lub  skan na adres e-mail: sekretariat@pogotowiepruszcz.pl


14.06.2019 r.

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


06.06.2019 r.

Ogłoszenie

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe (SPPR) w Pruszczu Gdańskim

poszukuje do współpracy:

Pielęgniarkę do Poradni Chirurgii Ogólnej

Posiadającą:

 • dyplom pielęgniarki,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Ponadto:

 • mile widziane doświadczenia w pracy w Oddziale Chirurgicznym lub w Poradni Chirurgicznej,
 • sumienność, zaangażowanie

Pracodawca zapewnia:

 • dobre warunki socjalne w nowej siedzibie,
 • godziny pracy do ustalenia wg propozycji grafikowych.

Warunki finansowe oraz forma zatrudnienia indywidualnie do uzgodnienia z Dyrekcją SPPR.

Wykaz wyłącznie doświadczenia zawodowego należy przesyłać do SPPR. Dodatkowo prosimy o załączenie OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Adres do korespondencji:

Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański

lub

skan na adres e-mail: sekretariat@pogotowiepruszcz.pl

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim, zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


06.06.2019 r.

Ogłoszenie

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim

poszukuje do współpracy:

Lekarzy do Poradni Chirurgii Ogólnej

Posiadających:

 • tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej lub
 • w trakcie specjalizacji lub
 • lekarzy z I st. specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej

Pracodawca zapewnia:

 • dobre warunki socjalne w nowej siedzibie,
 • godziny pracy do ustalenia wg propozycji grafikowych.

Warunki finansowe oraz forma współpracy indywidualnie do uzgodnienia z Dyrekcją SPPR.

Wykaz wyłącznie doświadczenia zawodowego należy przesyłać do SPPR. Dodatkowo prosimy o załączenie OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Adres do korespondencji:

Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański

lub

skan na adres e-mail: sekretariat@pogotowiepruszcz.pl

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim, zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


06.06.2019 r.

Oferta pracy

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszcz Gdańskim

zatrudni

Rejestratorkę Medyczną / Sekretarkę medyczną

 1. Zadania:
 • osobista i telefoniczna rejestracja pacjentów,
 • praca w systemie informatycznym,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • zapewnienie sprawnego przesyłania informacji i dokumentów,
 • budowanie dobrych relacji z pacjentami i personelem
 1. Oczekiwania:
 • wykształcenie min. średnie,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do pracy  zmianowej,
 • wysoka kultura osobista i empatia wobec pacjentów.

Pracodawca zapewnia dobre warunki socjalne w nowej siedzibie, miłą atmosferę.

Warunki finansowe oraz forma zatrudnienia indywidualnie do uzgodnienia z Dyrekcją SPPR.

Wykaz wyłącznie doświadczenia zawodowego należy przesyłać do 30 czerwca 2019 roku. Dodatkowo prosimy o załączenie OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Adres do korespondencji:

Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański

lub

skan na adres e-mail: sekretariat@pogotowiepruszcz.pl

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim, zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


17.01.2019 r.

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


23.11.2018 r.

Ogłoszenie

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim,

ul. Prof. M. Raciborskiego 2A

zatrudni do pracy:
Lekarzy specjalistów w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii lub chorób wewnętrznych uprawnionych do zbierania deklaracji.

Pracodawca zapewnia:
-dobre warunki socjalne w nowej siedzibie,
-godziny pracy do ustalenia wg propozycji grafikowych.
Warunki finansowe indywidualnie do uzgodnienia z Dyrekcją SPPR.

Tel. 58 773 30 30

e-mail: sekretariat@pogotowiepruszcz.pl