Poradnia chirurgiczna

Nadzór nad działalnością medyczną:

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych – Alina Ostrowska-Wilkaniec

GODZINY PRACY PORADNI CHIRURGICZNEJ

 INFORMACJA W GODZINACH CZYNNEJ PORADNI:  tel. 58 771 83 31 

Poniedziałek 8:00-13:00 oraz 15:00 – 20:00
Wtorek 8:00-13:00 oraz 15:00 – 20:00
Środa 13:00 – 19:00
Czwartek 8:00-13:00 oraz 18:00 – 19:30
Piątek 10:00 – 20:00
Sobota 08:00 – 14:00
 Niedziela  Nieczynne

W poradni chirurgicznej leczenie nagłych przypadków (zdarzenia w dniu bieżącym) odbywa się bez skierowania, natomiast leczenie planowe i kontynuacja leczenia wymaga skierowania od lekarza podstawowej opieki medycznej.