Kontakt

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim

ul. Prof. M. Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański

rat.med@pogotowiepruszcz.pl

REGON 191983891, NIP 593-221-85-62, KRS 0000098958

Numer konta bankowego: 84 1240 1268 1111 0000 1554 1127

Komórka Kontakt
Biuro Tel./faks (58) 773 30 30 sekretariat@pogotowiepruszcz.pl
Dyrektor – Anna Górska Tel. (58) 773 30 32, a.gorska@pogotowiepruszcz.pl
Przełożona Pielęgniarka Tel. (58) 773 30 30 wew. 110 przelozona@pogotowiepruszcz.pl
Główna księgowa – Anna Litwiniuk  a.litwiniuk@pogotowiepruszcz.pl
Księgowa – Katarzyna Karwowska Tel. (58) 773 30 30 k.karwowska@pogotowiepruszcz.pl
Specjalista ds. osobowo-płacowych – Agnieszka Florkowska Tel. (58) 773 30 30 a.florkowska@pogotowiepruszcz.pl
Poradnia chirurgii ogólnej 58 771 83 31
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 58 773 30 31
Transport sanitarny w godz. 8-15 tel. (58) 773 30 30

w godz. 15-18 tel. (58) 773 30 31

Biuro wezwań RTM 999 lub 112

W sprawie złożenia wniosku do SPPR poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

https://epuap.gov.pl/wps/portal

Identyfikator adresata: spprpruszczgd