Zapytania ofertowe

Data – Przedmiot postępowania


15.07.2020 r. – Postępowanie: Zakup sprzętu do dezynfekcji poprzez zamgławianie Nocospray USB – przenośny

Link do zapytania ofertowego:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/363752

Termin składania ofert: 23.07.2020 r. do godz. 12.00