Zamówienia publiczne

PLAN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

04.09.2020 KOREKTA PLANU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

——————————————————————————————————————–

21.05.2018 r. – REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

———————————————————————————————————————–

Data – Przedmiot zamówienia

04.09.2020 r.Zakup, dostawa i montaż stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

N O W Y  TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.09.2020 r.

OTWARCIE OFERT:

Sesja publicznego otwarcia ofert odbędzie się bez fizycznego udziału wykonawców oraz innych osób nie będących pracownikami zamawiającego. W celu zapewnienia jej „publicznego” charakteru, sesja otwarcia ofert będzie transmitowana online pod adresem:

 https://nadaje.com/pl/video/u/powiat-gdanski-przetargi


09.05.2019 r.Dostawa paliw płynnych na okres od 01.06.2019 roku do 31.01.2021 roku na potrzeby  ambulansów sanitarnych Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

————————————————————————————————————————-

23.03.2018 r. – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na „Dostawę tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli tlenowych dla potrzeb SP Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim”, znak sprawy: SPPR – 94/EW/2018.

————————————————————————————————————————-

14.11.2017 r. – Dostawa ambulansu typu C wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną

—————————————————————————————————————————————————————–

28.08.2017 r. – Dostawa i montaż aparatu RTG z ramieniem C dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Publicznego w Pruszczu Gdańskim

————————————————————————————————————————-

22.05.2017 r. – Dostawa paliw płynnych na  okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku na potrzeby  ambulansów sanitarnych Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

————————————————————————————————————————-

18.10.2016 r. – Dostawa czterech sztuk kompletnych urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej


06.04.2016 r. – Dostawa 5 sztuk ambulansów sanitarnych typu C z noszami i transporterami na potrzeby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

—————————————————————————————————————–

29.10.2015 r. – Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną dla SPPR w Pruszczu Gdańskim.


Archiwum

25.01.2018 r. – PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 R.

15.06.2018 R. – OGŁOSZENIE DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DO PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018.

———————————————————————————————————————–
01.03.2017 r. – PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

24.08.2017 r. – KOREKTA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

08.11.2017 r. – KOREKTA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

————————————————————————————————————————-